Web Analytics

marketing

marketing

Is marketing een kunst of een wetenschap? Dit is een vraag waarover al vele jaren wordt gediscussieerd. Sommigen menen dat marketing een kunst is omdat het gaat om het creëren van boodschappen die de emoties van de consument aanspreken. Anderen zijn van mening dat marketing een wetenschap is omdat het berust op gegevens en onderzoek om vast te stellen wat de consument wil. Uiteindelijk hangt het antwoord op deze vraag af van uw definitie van kunst en wetenschap. De meeste mensen zullen het er echter mee eens zijn dat marketing zowel een kunst als een wetenschap is. Het vereist immers creativiteit om met effectieve boodschappen te komen, maar het vereist ook technische kennis om gegevens en onderzoek effectief te gebruiken.

winstgevende

Link toevoegen

Link toevoegen